منوی نوشیدنی های سرد | رستوران کلاژ 

شهر اندیشه فاز 4 بازار ایرانی اسلامی جنب باغچه زیر همکف
02165353866

منوی نوشیدنی های سرد

لیموناد
لیموناد
تومان11,000
خیار سکنجبین
خیار سکنجبین
تومان11,000
انتخاب سرآشپز

انتخاب سرآشپز

غذاهای امروز